MÁY ÉP PHUN CAO SU

MÁY ÉP KHUÔN CAO SU LOẠI CHÂN KHÔNG

THIẾT BỊ PHỤ TÙNG THAY THẾ

MÁY MÓC PHỤ TRỢ

thông tin liên hệ
MR. VŨ QUANG ĐẠO
CEO
036 349 7476 - 0984 390 005

MÁY ÉP PHUN CAO SU / SILICONE

MÁY BƠM TIÊM DẠNG NẰM NGANG FIFO
MÁY BƠM TIÊM DẠNG NẰM NGANG FIFO
MÁY BƠM TIÊM CAO SU DẠNG NẰM NGANG ( FIFO)
MÁY BƠM TIÊM CAO SU DẠNG NẰM NGANG ( FIFO)
MÁY BƠM TIÊM DẠNG CHỮ C ( FILO)
MÁY BƠM TIÊM DẠNG CHỮ C ( FILO)
MÁY BƠM TIÊM NẰM NGANG
MÁY BƠM TIÊM NẰM NGANG
MÁY BƠM TIÊM DẠNG ĐỨNG ( VỚI BỘ PHẬN PHUN NẰM NGANG)
MÁY BƠM TIÊM DẠNG ĐỨNG ( VỚI BỘ PHẬN PHUN NẰM NGAN...
MÁY BƠM TIÊM CAO SU DẠNG ĐỨNG (FIFO-VỚI MÁY ÉP SILICONE)
MÁY BƠM TIÊM CAO SU DẠNG ĐỨNG (FIFO-VỚI MÁY ÉP SIL...
MÁY BƠM TIÊM CAO SU DẠNG ĐỨNG ĐÁY THẤP
MÁY BƠM TIÊM CAO SU DẠNG ĐỨNG ĐÁY THẤP
MÁY BƠM TIÊM CAO SU DẠNG ĐỨNG
MÁY BƠM TIÊM CAO SU DẠNG ĐỨNG
MÁY BƠM PHUN CAO SU,SILICONE DẠNG ĐỨNG (FILO)
MÁY BƠM PHUN CAO SU,SILICONE DẠNG ĐỨNG (FILO)
MÁY BƠM PHUN CAO SU HÌNH C
MÁY BƠM PHUN CAO SU HÌNH C
MÁY BƠM PHUN CAO SU SILICONE LỎNG
MÁY BƠM PHUN CAO SU SILICONE LỎNG
MÁY ÉP PHUN CAO SU CHÂN KHÔNG
MÁY ÉP PHUN CAO SU CHÂN KHÔNG

MÁY ÉP / MÁY ĐÚC CAO SU / SILI CONE CHÂN KHÔNG

MÁY LƯU HÓA NHIỀU TẤM KÍCH THƯỚC LỚN
MÁY LƯU HÓA NHIỀU TẤM KÍCH THƯỚC LỚN
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU CHÂN KHÔNG DẠNG ĐÔI
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU CHÂN KHÔNG DẠNG ĐÔI
MÁY ÉP KHUÔNG LOẠI HÀNH TRÌNH DẬP
MÁY ÉP KHUÔNG LOẠI HÀNH TRÌNH DẬP
MÁY ÉP CHUYỂN PITTONG ĐẦU 4 CỘT
MÁY ÉP CHUYỂN PITTONG ĐẦU 4 CỘT
MÁY ÉP 4 CỘT VỚI HỆ THỐNG CẦN CẨU
MÁY ÉP 4 CỘT VỚI HỆ THỐNG CẦN CẨU
MÁY DẬP THỦY LỰC
MÁY DẬP THỦY LỰC
MÁY LƯU HÓA JUMBO ( VẬN HÀNH HAI BÊN)
MÁY LƯU HÓA JUMBO ( VẬN HÀNH HAI BÊN)
MÁY ÉP THÍ NGHIỆM
MÁY ÉP THÍ NGHIỆM
MÁY ÉP CỠ LỚN
MÁY ÉP CỠ LỚN
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU VỚI HỆ THỐNG 5 TẦNG
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU VỚI HỆ THỐNG 5 TẦNG
MÁY ÉP KIỂU CỘT NHIỀU TẦNG
MÁY ÉP KIỂU CỘT NHIỀU TẦNG
MÁY ÉP ĐÚC CHÂN KHÔNG CAO SU
MÁY ÉP ĐÚC CHÂN KHÔNG CAO SU
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU CHÂN KHÔNG
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU CHÂN KHÔNG
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU CHÂN KHÔNG
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU CHÂN KHÔNG
MÁY ÉP TEFLON
MÁY ÉP TEFLON
MÁY ÉP CAO SU CHÂN KHÔNG
MÁY ÉP CAO SU CHÂN KHÔNG
MÁY LƯU HÓA CAO SU HAI TẦNG
MÁY LƯU HÓA CAO SU HAI TẦNG
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU CHÂN KHÔNG DẠNG ĐÔI
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU CHÂN KHÔNG DẠNG ĐÔI
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU CHÂN KHÔNG DẠNG ĐÔI
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU CHÂN KHÔNG DẠNG ĐÔI
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU
MÁY ÉP ĐÚC CAO SU

MÁY MÓC KHÁC

Máy thử nghiệm vòng quay nắp chặn dầu cao su  RT-2-PCD
Máy thử nghiệm vòng quay nắp chặn dầu cao su RT-2...
Máy thử nghiệm vòng quay nắp chặn dầu cao su  (With Slurry Testing) RT-2-PCD-SL
Máy thử nghiệm vòng quay nắp chặn dầu cao su (Wit...
Máy xẻ dọc Cao su SLI-25
Máy xẻ dọc Cao su SLI-25
MÁY CẮT VÒNG VUÔNG
MÁY CẮT VÒNG VUÔNG
MÁY ĐÙN CAO SU
MÁY ĐÙN CAO SU
MÁY CẮT BIÊN CÁC LOẠI LẮP CHĂN DẦU
MÁY CẮT BIÊN CÁC LOẠI LẮP CHĂN DẦU
MÁY TRỘN HÓA CHẤT CHO SẢN PHẨM PHỐT
MÁY TRỘN HÓA CHẤT CHO SẢN PHẨM PHỐT
MÁY MÀI DAO
MÁY MÀI DAO
MÁY CẮT VÀ NẠP LIỆU TỰ ĐỘNG
MÁY CẮT VÀ NẠP LIỆU TỰ ĐỘNG
Máy cắt  phôi (máy cao su định hình)
Máy cắt phôi (máy cao su định hình)
Máy thử nghiệm vòng quay nắp chặn dầu cao su  RT-1-PCD
Máy thử nghiệm vòng quay nắp chặn dầu cao su RT-1...
Máy thử nghiệm vòng quay nắp chặn dầu cao su  RT-2-PCD
Máy thử nghiệm vòng quay nắp chặn dầu cao su RT-2...

THIẾT BỊ PHỤ TÙNG THAY THẾ

Đồng hồ đếm thời gian lưu hóa
Đồng hồ đếm thời gian lưu hóa
Rờ le nhiệt schneider. fujji
Rờ le nhiệt schneider. fujji
Bo tỉ lệ
Bo tỉ lệ
Đồng hồ áp lực
Đồng hồ áp lực
Van xả áp cao sv
Van xả áp cao sv
Van điện từ đóng mở
Van điện từ đóng mở
Cảm biến tiệm cận
Cảm biến tiệm cận
Sensor áp suất
Sensor áp suất